دانستنیها

فرهنگ نامهای کهن ایران زمین

فرهنگ نامهای کهن ایران زمین

بهترین نام های اوستایی , زرتشتی , پهلوی و کهن ایرانی شامل کوردی , پارسی , آذری , بلوچی , بختیاری و . . .

دانلود نامنامه محلی کردئ ایران بزرگ

به نام نیکو گر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست

نامهای بانوان ایرانی
نامهای مردان ایرانی

افرا ستایش کردن نام شاپور اول مهرک
افشید شکوه خورشید نام رودخانه ای در ایران , بسی نیک نیکا
آلیش قابل اشتعال از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک روشاک
الیا نام گل پدر بزرگ رستم سام
آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا نامی مقدس در ایران باستان سپنتا
آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه داده شده از شاه شهداد
آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا مرد بزرگ , شایسته و شایان شایگان
آندیا همسر اردشیر اول فرزند کیکاوس , شخصیت اسطوره ای ایرانیان , سیاوخش سیاوش
آنیتا نام دختران در زمان زند, به معنی پرورش گیاه فرمانده ارتش شاهنشاهی ایران در زمان اشکانیان , سورن سورنا
انوشا خوشحالی و سرور و شادی هم پیمان داریوش اول اوتانا
انوشک نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی یکی از شاهان ایران وارتان
انوشه نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی متعلق به نسل آریا آریانا
آرا آراستن و زیبا کردن شاهان سلسله اشکانیان اشکان
آرمیلا نام دختران در ایران باستان شاه خوارزم بکتاش
آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید فرستاده شهر از طرف فرشته مهر دادمهر
آروشا درخشان , نورانی , باهوش پسر زیبا فرهود
آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند از شاهان ایران باستان گشتاسب
ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید ظاهر سالم و زیبا هیراد
آرتمیس گوینده راستی, نام دریاسالار زن از فرمانده هان داریوش بزرگ هیتاسب
آرتنوس صادق , راستگو , نام دختر داریوش حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان جاماسب
آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی, بزرگ و علیحضرت از شخصیت های شاهنامه جویان
آتاناز نامی ایرانی از شاهان پیشدادی , فرزند سیاوش, نوه کیکاوس کیخسرو
آتنا نامی ایرانی ستاره کیان
آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار برادر کوچک اشو زرتشت نیوتیش
آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه نام ایرانی مهراشک
آوید نامی ایرانی نام ایرانی مهرساد
آویسا آب پاک و تمیز نام ایرانی مکابیز
آیدا همچون ماه و مهتاب از شاهان ساسانی نرسی
آیدان چهره زیبا همچون ماه , آیسان بنیانگذار امپراتوری دادگستر و حقوق بشر جهان , معنی:خورشیدوار کورش
آیلا نور ماه و مهتاب, آیناز شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ , خشیه+شاه = شاه دلیر خشایار
پرشه جرقه , دختر ایرانی یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ کامبیز
پروشات همسر داریوش دوم سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش جمشید
ردیمه همسر کمبوجبه , شاهزادگان هخامنشی روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت , در اوستا شاگرد و آموزنده هیربد
رکسانا دختر داریوش دوم یکی از پهلوانان ایرانی هژیر
سپنتا مقدس ایرانی نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت فَرَوَهَر
وانوشه نام گل نام یکی از شاهان گذشته فریان
آذرمهر آتش مقدس ایرانیان, آذرمینا خسرو پرویز شاه ایران دارمان
آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران شاهنشاه بزرگ تاریخ ایران , دارایاواوش , به معنی دارنده نیکی داریوش
آزیتا نام شاهزاده , ملکه و پرنسسز در ایران فرزند کاوه , شخصیت ایرانی در شاهنامه, یکی از خاندانها کارن
برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد به معنای آتش بزرگ برسام
بهنوش خوش مشرب , مطبوع , دلپذیر از موزیسین های دوره ساسانی بامشاد
بهشید نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی پدر مزدک بامداد
بیتا زیبا و خوش چهره نیای داریوش بزرگ , به معنی رامش دهنده ایرانیان آریارمن
کاساندان همسر کورش بزرگ یکی از فرماندهان کورش بزرگ آرتاباز
چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم ارشان
دل آسا نامی ایرانی نام نیای داریوش بزرگ , پسر آریارمن ارشام
درسا همچون مروارید بنیانگذار سلسله ساسانیان , اردشیر بابکان اردشیر
الیکا مادر زمین , شکوفه , نام دهی در شما ایران نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول اردوان
الیزه نام مکانی در رودبار نام کشیشی در زمان ساسانیان اردا
المیرا فدا کننده نام نیای داریوش اول ارشاما
اریکا مرتبط با زمین نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان ارشک
اِستاتیرا همسر داریوش سوم نام قهرمان وطن پرست ملی ایران آرش
ایرسا رنگین کمان نام فرشته آراد
کیانا برخواسته از نسل کیانیان ایران نام کورش اول آرآسب
لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران نام پادشاه دادگستر ایران انوشیروان
لیدا نامی ارمنی , به دلیل یکی بودن ایرانیان و ارمنیان این نام آزاد است جاودانه انوش
مهشید مهسان , مهسیما , مهسو, مهرشید نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد اَفشین
ملیسا مرهم , نام زنبور عسل در یونانی شخصیتی در شاهنامه , پدر فریدون آبتین
ماندان ماندانا , مادر کورش بزرگ , همسر کمبوجیه اول نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ آترین
مرسده ملکه در ایران نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ آرتاباز
میترا فرشتگان مقدس ایران باستان نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ آرتام
نازنوش نامی ایرانی برخواسته از نسل آریا , داده شده آریایی آریاداد
نیسا دختر یکی از شاهان پارتی نام هفتمین پادشاه ماد آرتین
نیوشه نیوشا, گوش دهنده, نوشه نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا آریا
نوشا پرنس در زمان ساسانیان آریای بزرگ , از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک آریامس
پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد دارنده مهر , از سرداران داریوش سوم آریامهر
پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان ایرانداد اوستا آریوداد
پارمیس نوه کورش بزرگ از بردیا یکی از بهدینان در فروردین یشت آیوت
رُدگون مادر داریوش اول , پرنس در اشکانیان از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا آرتامن
ساینا سیمرغ کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی ارشکان
تینا عاشق نوازش از سرداران داریوش سوم آریومهر
ویرا ویشکا, ویدا , ویستا فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران اوراش
آبنوش از زنان ویس و رامین بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان بابک
آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی باربَد
آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی از سرداران نامی ایران برتهم
آرتیستون دختر کورش بزرگ , زن داریوش از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی برسام
آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی کی بیارش , همان آرمین شاهنامه بیارش
ارشانوش از نام نامه نخعی دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی پاپَک
برسین زن ایرانی اسکندر گجستک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت پاردیک
پارمیس دختر بردیا , نوه کورش بزرگ نبیره سام , بدرود , شادباش پِدرام
پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد از نامهای ایران باستان , تازی شده اش ابراهیم پرهام
پریزاد زن داریوش دوم هخامنشی از نامهای اوستایی به معنی رزمجو پِرشان
پورچیستا پردانش,دختر زرتشت,زن جاماسب بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد تنسر
جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند تهمتن
چیستا فرشته دانش و خرد پادشاه رمنستان, پادشاه اشکانی تیرداد
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی از سرداران نامی خشیارشا , پادشاه ارمنستان تیگران
رادنوش بانوی شهرین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان چوبین
سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد در اوستا به معنی نیکنام , شاهنشاه ساسانی خسرو
فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت نهمین پادشاه کیانی , پسر رستم , داریوش دارا
فرگون نام زنان در ایران باستان دیانوش دوانوش , دارنده جاودانگی دانوش
کتایون زن کیگشتاسب در شاهنامه رادترین,با داد و دهشترین,از سرداران ارشیر دوم راتین
میترادات دختر مهرداد پادشاه اشکانی نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران رسام
نیسا دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی از فرزندان کیخسرو و برادر رامی رامین
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش در پهلوی روژوه, وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی روزبه
نوشید نام مادر مانی نقاش که خود را پیامبر نامید از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک روشاک
وستا پردانش , دختر پاکدامن و با اصل و نسب همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید زوپیر
ویدا در اوستایی ویستا , پر دانش و فرهنگ نام فرزند کیکاوس ژوپین
هما هفتمین پادشاه کیانی , دختر کیگشتاسب از نامهای کهن زرتشتی ایران سامیار
یاسمین پهلوی یاسمن , نوعی گل, دختری در ویس و رامین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد شاهین
آتری به معنی آتش , از نامهای باستانی وزیر شاهنشاه شاپور شهروز
آپامه خوشرنگ و زیبا , دختر اردشیر دوم هخامنشی پدر هرمزد , نگارنده کعبه زرتشت شیراک
آرتا از نامهای باستانی به معنی راست و درست فَربُد
آندیا زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی از پادشاهان ایرانی در گرجستان فرمنش
ارشین از شاهدخت های هخامنشی دومین پسر کیغباد, پسر کی اپیوه کیارش
ارشنوش نام نامه نخعی , نام باستانی برادر فریدون شاه پیشدادی کیانوش
افروز از نامهای پهلوی کیامنش , کیافر , کیانزاد کیانمهر
ناهید اناهیت , اناهیتا , فرشته آب از وطنپرستان دیلمی لیشام
بهرو بهشاد , بهرخ , بهتاب از سرداران مادی کورش بزرگ , ماه یزد یار , همسنگر بابک مازیار
پردیس باغ و بهشت , واژه پارادیز انگلیسی از همین است از نامهای دوران هخامنشی , آفریننده مزدا , آئین آورنده مزدکیان مزدک
پریوش پریزاد , پریسا , پریداد , پری تن پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه مهراب
تارا ستاره همان میتران پهلوی , از خاندانهای اصیل ساسانی مهران
تناز مادر لهراسب , دختر آرش کمانگیر برادر کوچک اشو زرتشت نیوتیش
آذرگون دختران در زمان اشکانی ویس و رامین نیای یازدهم زرتشت آئیریک
آذرمهر آتش مهر کیش , راه و روش آئین
آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه آئین گُشنَسب
آرمه ئیتی فروتنی , پاکی , نگهبان زمین منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی آپاسای
آذرمیدخت دختر همیشه جوان , دختر خسروپرویز , زنی که شاه شد پسر اسفندیار آتروترسه
آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است سردار ایرانی که والی آذربایجان بود , سردار داریوش آتروپات
آماستریس دختر داریوش سوم آذرنوش , پاکدین زرتشتی آترونوش
اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی نگهبان ویژه کوروش بزرگ آرتاپارت
اَردویسور فرشته آب در ایران باستان یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ آرتام
آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان هفتمین پادشاه ماد آرتین
اَرشیت دوست ترین , نامی از دوره هخامنشی راهنما و راهبر , نامی اوستایی آریاز
اَمِستریس شهبانوی خشایارشا فرزند کوروش هخامنشی آروکو
اوراشی زن پسر سیامک نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی آریابد
بینا دانا و بیننده پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه آریاراد
دینا برگرفته از واژه اوستایی دین یکی از بهدینان زرتشتی آیوت
پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی ایران منش در روزگار ساسانی ائیریه من
پری ویس دختری در ویس و رامین نامی پهلوی , از سرداران کورش بزرگ ادیشه
توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی پسر خشایارشاه اَرتاریا
تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین اَرتامن
مهر نوش نامهای رایج امروزی فرمانده ناوگان خشیارشا اَرتاوند
داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است اَرتور
رائیکا پسندیده و دوست داشتنی یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش اَرتَمَن
راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد در اوستا یعنی برترین راستی , سرداری هخامنشی اَرتَبرزین
زرشام دختری از خاندان جمشید راستین و بزرگوار اَردین
سپاکو همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک اَرزین
سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون اَرسیما
سریرا زیبا , خوش چهره نامی اوستایی و رقیب زریر اشتوکان
سندوس خواهر خشایارشاه کسی که از راستی و نیکی سود جسته است اشاداد
سی سی کام کامروا , مادر داریوش سوم , دختر اُستان برادر اردشیر دوم در پهلوی اُمیت , از نویسندگان دینکرد زرتشتیان اُمید
سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل پسر اردشیر سوم اُوَرَش
شراره از نامهای رایج امروزی از سرداران کوروش بزرگ اُورداد
شاهیده پارسا , پرهیزکار ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک باتیس
شیددخت دختر روشنایی و نور از سپهبدان مازندران باوَند
فرنوش از نامهای رایج امروزی فرزند کوروش بزرگ بَردیا , بَردیه
گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل پدر بهرام , از موبدان یزد بروسا
ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان برادر زن هرمز چهارم ساسانی بَستام
مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره نیک آفریده شده بهداد
مهرو به معنی چهره ای همچون ماه نیکترین راه , بهترین انتخاب زندگی به رَوِش
مهدخت به معنی دختری همچون ماه کی بیارش , همان آرمین شاهنامه بیارش
مهر آریا مهر دختر آریایها از پهلوانان ایران زمین پوریا
مهر آئین کیش مهر ایرانی جستجو کننده راستی و درستی پویان
میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه تورک
نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان تیران
نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی پسر رستم ذال جهانگیر
نِیشام فرشته نگهبان آذرخش کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی چوبین
ورتا نامی پهلوی به معنی گل فرمانده ایران در کاپادوکیه داتام
ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان داریو
هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام , خنده رو از خاندانهای ایرانی دانین
یوتاب خواهر آریوبرزن , زنی سردار در آذرآبادگان پادشاه ایرانی بنیان گذار امپراتوری ماد 709 تا 656 پیش از میلاد دیااکو
آریا ناز نامی ایرانی از سرداران اردشیر دوم , رادترین مرد راتین
مانوش چند تن از نیاکان منوچهر پیشدادی پیشکار دربار انوشیروان دادگر رام برزین
پارِند فرشته نیکبختی و فراوانی در ایران باستان پسر زادشم رایش
رفیدا زنی ایرانی در ویس و رامین برادر بزرگ اشو زرتشت رتوشتر
رام دخت دختر آرام و متین نامی ایرانی ریوشاد
پرنیان حریر , نامی ایران پسر کیکاووس ژوبین
شیرین شاهزاده ایرانی ارمنستان معشوقه خسرو ساسانی در اوستا سپنته میتر , قاتل خشایارشا فرزند داریوش بزرگ سپند مهر
آذرآناهیت ملکه ایران در زمان شاپور ساسانی در اوستا سپیتریدات , داده خداوند سپهرداد
پرین دختر کیقباد بانوی دانشمند ایرانی که به گردآوری اوستا همت نمود از درباریان آستیاگ ماد سپیتا
گردآفرید زن ایرانی دلاور و جنگجو که با سهراب زور آزمایی نمود گوش دادن به صدای وجدان , پیک ایزدی در دین بهی سروش
آریاتس از زنان سردار ایرانی در دوره شاهنشاهی هخامنشی تابش سرخ , پسر زال سهراب
گردیه خواهر بهرام چوبینه بانوی دلاور و جنگجو پسر کی کاووس سیامک
گلاره نام زیبای کردی به معنی چشمان در اوستا سَئنا , از پیروان زرتشت سینا
هلاله شاهنشاه ایران در دوره کیانیان نام زرتشتیان امروزی , نام بهرام گور شاه بهرام
پوران پوران دخت شاهنشاه ایران در دوره ساسانیان از شاهان باوندی شروین
روناک نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران چهره شاهانه , از موبدان ساسانی شهروی
روژه نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران از شاهان شیروانی ایران شیروان
روژان نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران از شاهان ساسانی شیروی
مهرخ دختری با چهره ماه از پادشاهان ساسانی فرامین
پریسا پری افسای , افسون کننده لایش و شایسته فرزام
پرشان مبارز , دلاور هم نام پسر و هم نام دختر نامی ایرانی فرزین
پریا همچون پری سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است فَرَه وَشی
روژینا نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست فرورتیش
هوروَش نامهای عمومی ایرانی بانوان نام بسیاری از شاهان ایرانی , فرهاد عاشق شیرین فرهاد
یاس نامهای عمومی ایرانی بانوان نام زیبای کردی کژال
آراکس نامهای عمومی ایرانی بانوان از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن نامهای عمومی ایرانی بانوان کارین
آریادخت نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کامیار
اروشا نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر مرزبان کُردان
بنفشه نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر کی قباد کی آرمین
بوسه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کیازند
پرنیا نامهای عمومی ایرانی بانوان برادر شاه فریدون پیشدادی کیانوش
پریشاد نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر موبد سروش کیوان
پگاه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کیومهر
پوپک نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر گیو گودرز
دلارام نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر کیخسرو شاه کیانی لُهراسب
رامینا نامهای عمومی ایرانی بانوان نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد مانی
رها نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی از دوره هخامنشی مِهربُد
روجا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی مهیار
روژینا نامهای عمومی ایرانی بانوان از دانشمندان ایرانی نیما
ژاله نامهای عمومی ایرانی بانوان نورانی , مقدس , دارای احترام ورجاوند
سپیده نامهای عمومی ایرانی بانوان امید , آرزو , سپهبد تبرستان وَندا
ستاره نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی پهلوی , همان بهرام امروزی وَهرام
شوکا نامهای عمومی ایرانی بانوان هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین ویسپار
شیدا نامهای عمومی ایرانی بانوان نام بسیاری از شاهان ایران هُرمُز
شیده نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر ویسه و برادر پیران هومان
شیما نامهای عمومی ایرانی بانوان مانند پادشاه کیاوش
گلاوژ نامهای عمومی ایرانی بانوان روش , کردار , منش , باور آئین
مژگان نامهای عمومی ایرانی بانوان خسرو انوشیروان دادگر پادشاه بزرگ , کاخهای تیسفون از اوست کسری
مهدخت نامهای عمومی ایرانی بانوان بر وزن ارشام نیای داریوش بزرگ پرشام
مهکامه نامهای عمومی ایرانی بانوان سردار بزرگ ایران که برای مبارزه با اسکندر نبرد کرد و کشته شد آریوبرزن
موژان نامهای عمومی ایرانی بانوان سردار بزرگ ایران که ضحاک نابود کرد و فریدون را بر تخت نشاند کاوه
میترا نامهای عمومی ایرانی بانوان داده شده از مهر آریایی , شاهنشاه بزرگ ایرانی در زمان پارتیان مهرداد
نیشا نامهای عمومی ایرانی بانوان شاه بزرگ اشکانی که بر ضد حکومت سلکویانی یونانی قیام کرد تیرداد
نیوشا نامهای عمومی ایرانی بانوان پدر فریدون آتبین
ویدا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان شوکا
وندا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان فرشید
ونوشه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان مانی
یگانه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان امشادبن مایه این نامها :

ایران باستان : استاد پیرنیا , استاد پورداوود

نامنامه : شادروان دانشمند پرفسور حسابی

واژه نامه اوستایی : استاد دکتر بهرام فره وشی

نامهای ایرانی : استاد نامدار شادروان دکتر بهرام فره وشی

گنجینه نامهای ایرانی : استاد مهربان گشتاسب پور پارسیپژوهش و گردآوری از ارشام پارسی , برداشت این نوشتار با ذکر نام و آدرس پایگاه آزاد است

........................................................................................................................................

_________________
azdeh39


نویسنده : سعدی : ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
Comments نظرات () لینک دائم